Vodní filtr, RE 90 - 163 PLUS

Vodní filtr: chrání čerpadlo před nečistotami

Chrání čerpadlo před nečistotou z přípojky vody 3/4". Pro RE 90 - 163 PLUS.

Provedení Cena
Vodní filtr 203,00*

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.