Přímá hubice

Pro BR 500/BR550 popř. pro BR 600.

Provedení Cena
Přímá kulatá hubice pro BR 600 80,00*

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.