Příslušenství pro USG a HOS

Příslušenství k rozšíření Vašeho univerzálního ostřícího přípravku STIHL (USG) a ostřícího přípravku STIHL pro pilové řetězy s podbroušenými zuby (HOS). Obrázek ukazuje pracovní světlo a diamantový brusný kotouč.

Provedení Cena
Diamantový brusný kotouč pro 3/8" PD3, .325" RD3 a 3/8" RD3 6 722,00*
Diamantový brusný kotouč pro 3/8" RDR 7 292,00*
Nožní upínací zařízení 2 327,00*

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.