Šrankovač

Bezpečné ostření pilových kotoučů

Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.

Provedení Cena
Šrankovač 307,00*

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.