Kombinovaný kanystr s ukládacím toulcem

Kombinovaný kanystr Standard, 1 toulec jen pro uložení a přepravu nářadí. 2 toulce k zabezpečení plnícího systému.

Provedení Cena
Toulec na plnicí systém 56,00*

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.