Toulec na nástroje

Pro praktické uložení nářadí

Pro praktické uložení nářadí. Pro kombinovaný kanystr Standard.

Provedení Cena
Toulec na nástroje 62,00*

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.