Adhezní olej na pilové řetězy ForestPlus

Minerální adhezní olej na pilové řetězy

Minerální adhezní olej na pilové řetězy s univerzálním použitím. Základem jsou vysoce kvalitní minerální oleje. Spolehlivé mazání, nedochází k zpečení ani při delším odstavení.

Provedení Cena
Adhezní olej na pilové řetězy ForestPlus1 l 149,00*
Adhezní olej na pilové řetězy ForestPlus 5 l 580,00*
Adhezní olej na pilové řetězy ForestPlus 20 l 2 180,00*

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.