AMK 043 - Mulčovací souprava

Pro modely se šířkou záběru při sečení 41 cm

Mulčovací souprava s multi-nožem a mulčovací vložkou. Pro modely se šířkou záběru při sečení 41 cm.

Provedení Cena
AMK 043 - Mulčovací souprava 1 299,00*

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.