Pilový kotouč s dlátovitými zuby

Pilový kotouč pro zdřevnatělé křoviny

Pilový kotouč s dlátovými zuby pro sukovité křoviny, slabé kmeny a jiné použití pily při ošetřování lesních porostů. Používejte jen s dorazem.

Provedení Cena
Pilový kotouč s dlátovými zuby, 200mm 527,00*
Pilový kotouč s dlátovými zuby, 200mm 527,00*
Pilový kotouč s dlátovými zuby, 225mm 625,00*

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.