Žací hlava AutoCut C 26-2

Žací hlava AutoCut C 26-2: pro efektivní sečení a úklid

Dvoustrunová, pro vyžínání a dočišťování. Žací struna se automaticky nastaví krátkým přitisknutím žací hlavy k zemi.

Provedení Cena
AutoCut C 26-2 424,00*

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.