Ochrana rukou při práci v křoví

Ochrana rukou při práci v křoví: ochrana rukou před odlétajícími odřezky a kameny

Praktická ochrana rukou pro FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490, FS 510 und FS 560. Není vhodné pro verze K.

Provedení Cena
Ochrana rukou při práci v křoví 592,00*

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.