Měrka pro řetěz

Zkušební měřidlo pro pilový řetěz: spolehlivé určení důležitých rozměrů

K zajišťování rozteče zubů řetězu a řetězky, tloušťky vodících článků a šířky drážky vodící lišty.

Provedení Cena
Měrka pro řetěz 32,00*

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.